Aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Tav de heer Mr. B.Bot

(Persoonlijk)

Bezuidenhoutseweg 67

2594 AC Den Haag

 

Den Haag, 26 oktober 2005

 

Betreft: Onderzoek inzake de moord op

Jules Odekerken

 

Geachte heer Bot,

 

Referend aan uw eerdere correspondentie van uw Directie Consulaire Zaken, kenmerk DCZ-CM/281004/KdN, deel ik u mede dat de betrokken familie Odekerken mij heeft gevraagd om als waarnemer op te treden bij het vervolg van de rechtsgang in Thailand naar aanleiding van de moord op de heer J.M.N. Odekerken op 17 november 2003 in Pattaya

 

Na een uitvoerig onderhoud met enkele familieleden heb ik besloten om als Kamerlid mij zeer intensief met deze zaak te bemoeien en de juiste feiten, inzake de voortgang van de rechtszaak en het onderzoek boven tafel te krijgen. De familie heeft mij hiervoor de volledige volmacht gegeven, waardoor ik ook formeel hun belangen behartig. Daarnaast zal mijn persvoorlichter, dhr B. Bakker, als woordvoerder namens de familie de contacten met de media onderhouden. We zullen zonodig de komende rechtszaken in Thailand bijwonen en ons in contact stellen met een aantal verantwoordelijke politie- en ambtelijke functionarissen.  

 

Als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wil ik echter in eerste instantie een helder beeld krijgen van de inzet en de resultaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake het bespoedigen van de rechtsgang en het onderzoek in deze bizarre moordzaak.

 

Ik verzoek u mij op korte termijn een schriftelijk resumé te zenden van de activiteiten die uw Ministerie en de ambassade in Bangkok tot nu toe hebben ondernomen. Tevens verzoek ik u om de Thaise autoriteiten op de hoogte te stellen van de besluitvorming van de familie Odekerken.

 

Aan de hand van de door u verstrekte informatie beraad ik mij op verdere stappen om de voortgang van de rechtszaak en het onderzoek naar de moord te bespoedigen.

 

In afwachting van uw reactie,

Verblijf ik

 

 

Met vriendelijke groet

 

Mr H.P.A. Nawijn

Fractievoorzitter ‘Groep Nawijn’