DANKBETUIGING

 

 

Aan:       1) het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Consulaire Zaken

              2) de Nederlandse Ambassade te Bangkok, Thailand

 

 

Naar aanleiding van het prima artikel over Jules in de Telegraaf d.d. 22 januari 2006 van de hand van mevrouw Jolande van der Graaf, heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken contact opgenomen met onze familie.

Graag namen wij hun uitnodiging tot een eerste kennismakingsgesprek aan en naast een afvaardiging van onze familie waren ook Hilbrand Nawijn en Bart Bakker aanwezig.

 

De zeer open en begripvolle wijze, waarop de heren van het Ministerie het gesprek openden en ook dat direct gesteld werd, dat men van hun zijde niet geheel zorgvuldig en naar behoren had gehandeld, gaf de juiste opening tot een aangenaam en zeer constructief overleg!

 

Fijn was het om te horen, dat ook bij het Ministerie men lering had getrokken uit deze droevige problematiek en dat men voor “voorkomende situaties” een draaiboek had gemaakt hoe te handelen in deze, en dat men dan terstond één vast aanspreek-persoon zal aanstellen, die dan de nabestaanden ten dienste zal staan.

 

In concreto zijn tijdens het verdere verloop van het gesprek goede en constructieve afspraken tussen ons allen gemaakt om erop toe te zien, dat het recht zijn juiste loop krijgt en dat de schuldigen aan de moord op Jules hun straf niet zullen ontlopen.

 

Na dit gesprek zijn inmiddels al enkele weken verlopen en ons contact met het Ministerie is buitengewoon goed en prettig en wij zijn zeer verheugd over hun steun en medewerking, die ook in de praktijk tot uiting wordt gebracht.

 

Wij zijn de Nederlandse overheid, die hun menselijke gezicht aan ons heeft durven tonen, zeer erkentelijk en dankbaar hiervoor!

 

 

Vught, 10 maart 2006

de familie Odekerken