Het leven van Jules.......

Jules is geboren op 20 april 1957 te ‘s-Hertogenbosch.

Zijn jeugd bracht hij door in Vught alwaar hij na de lagere school op het Maurick College

zijn VWO-diploma behaalde.

Hierna ging hij bedrijfskunde studeren aan de TH in Eindhoven.

Hij had vele hobbies waaronder: skiën, klimmen, uitgaan met zijn (vele) vrienden,

parachutespringen, motorrijden, knutselen aan zijn eigen motor (waarna hij tot ons grote

afgrijzen regelmatig onderdeeltjes overhield na het weer in elkaar zetten van de motor),

paardrijden, golfen, spelletjes en het kaartspel rikken.

Na zijn studie heeft hij bij verschillende bedrijven reorganisaties verricht.

Daarna heeft hij met 2 studievrienden van de TH Uninfo opgericht; dit bedrijf handelde in

computers en software.

Het bedrijf liep zeer goed.Toen Jules 26 jaar oud was is zijn vader overleden. Dit was een hele

zware klap voor hem en voor de rest van de familie.

Hierna is hij veel gaan reizen naar Amerika, China en het Verre Oosten.

Als vrijgezel heeft hij veel alleen gereisd, maar ook met familie en vrienden was hij veel op pad.

Jules in The Grand Canyon

Met zijn zeer beminnelijke, bescheiden karakter, zijn warme innemendheid, interesse

en betrokkenheid naar anderen toe, was hij iemand die snel en overal vrienden wist te maken.

Hij was erg trouw in zijn vriendschappen.

Hij voelde zich overal snel thuis.

Het Verre Oosten trok hem enorm, zeker nadat hij samen met zijn moeder en wat andere

familieleden op Java was om op zoek te gaan naar zijn moeders roots.

Dat was een erg emotionele reis en hierin was hij een grote steun voor haar.

Door zijn vele reizen naar het Verre Oosten verschoof zijn interesse naar daar en verkocht

hij zijn aandeel in Uninfo.

Jules op de Borobudur, Java"

Hierna richtte hij een nieuw bedrijf op: SATC – een handels-/adviesbureau die optrad als

intermediair tussen Nederland en het Verre Oosten.

Doordat hij zo lang vrijgezel geweest was, heeft hij zeer veel met zijn moeder ondernomen,

zoals opera- (waar hij een zeer groot liefhebber van was!) en theaterbezoek, en frequente etentjes

buitenshuis. Hun onderlinge band was zeer sterk.

Gedurende een van zijn zakenreizen naar het Verre Oosten, heeft hij in Thailand Marisa Prommana

ontmoet. Zij was een alleenstaande moeder met een zoontje van 4 jaar oud genaamd Kawiphan.

Jules heeft ze beiden naar Vught gehaald en hield van Kawiphan als was het zijn eigen zoon.

Op 4 april 1997 is hij getrouwd met Marisa Prommana.

Hun dochtertje Massaya is hier op 3 januari 1998 geboren.

Omdat Marisa moeilijk kon wennen aan het Nederlandse weer en gewoonten, besloten ze

eind 1998 naar Thailand te verhuizen.

Zijn moeder heeft hier zeer veel moeite mee gehad, maar troostte zich met de gedachte, dat hij

daar gelukkig was. Zijn broers en zussen dachten er precies zo over en hadden zich erbij neergelegd

omdat hij het zelf graag wilde.

Jules op wintersport

Hij was werkzaam bij de Rabobank te Bangkok en in 2001 startte hij NewsToday.

Daarnaast liepen er nog steeds projecten van SATC, waarvan er enkele op zeer korte termijn hun

revenuen zouden opbrengen.

Vanwege de smog in Bangkok wilde Marisa met de kinderen in Pattaya wonen.

Jules woonde door de week in Bangkok en voegde zich voor het weekend bij zijn gezin.

Op 6 september 2002 is de jongste zoon van Marisa, Sob Chai geboren.

Na Jules’ dood bleek dit kind geboren te zijn uit de relatie die Marisa had met haar Thaise minnaar,

Anupong Sutthani.

Gedurende zijn tijd in Thailand belde Jules zijn moeder wekelijks om even bij te kletsen en

hij had regelmatig contact met de anderen. 2 tot 3 keer per jaar kwam hij alleen of met zijn gezin

over uit Thailand.

Zijn moeder is nog met verschillende familieleden twee keer kort na elkaar bij hem in Thailand op

bezoek geweest. We hadden de indruk dat hij daar gelukkig was.

In de maanden voor zijn dood was hij erg druk met het oprichten van een nieuw bedrijf en met de

afwerking van zijn pas gebouwde villa in Banglamung, een buitenwijk van Pattaya.

Hij was van plan om permanent bij zijn gezin in Pattaya te gaan wonen.

Helaas is zijn liefde voor Thailand hem uiteindelijk noodlottig geworden.

 

The life of Jules

Jules was born on April 20th 1957 in 's-Hertogenbosch in the Netherlands.

He spent his youth in Vught where he got his VWO-diploma at a secondary

school called Maurick-college. Then he successfully studied business at the

university of Eindhoven.

After his studies, he took care of various reorganizations for a number of

companies. After this, he started a company dealing with computers and

software with two friends from university. Business went very well.

Jules with Massaya

Expand his horizon

However, Jules wanted to expand his horizon and started traveling to America,

China and the Far East. With his amiable character he easily made friends.

He felt very much at ease in the Far East, particularly after he had visited Java

with his mother and some other relatives. Jules’ mother was born and raised there.

Jules decided to start a new company: SATC, which was a bureau to intermediate

between the Netherlands and the Far East.

Fell in love

On one of these business trips he met Marisa Prommana in Thailand and he fell

in love with her. Marisa was a single mother with a 4-year old son called Kawiphan.

Jules accepted him as his own son and they got along very well together.

He married Marisa on april 4th 1997.

At first they lived in Vught where their daughter Massaya was born on

January 3rd 1998.

Because Marisa had difficulties in adjusting to the Dutch weather and way of life,

they decided to move to Thailand at the end of 1998.

His mother, brothers and sisters (father had died in 1984) did not like the idea very

much, but comforted themselves with the thought that Jules was happy there.

Bangkok

Marisa did not want to live in Bangkok due to the airpollution over there, so she lived

in Pattaya with the children. During the week Jules lived in Bangkok and during the

weekend he joined his family in Pattaya.

He worked for the Rabobank in Bangkok and in 2001 he started his own company

NewsToday.

Apart from this, he was also involved with various projects with SATC, which would have

been very successful and profiting in the near future.

Sob Chai

On September 6th 2002 the youngest son of Marisa was born, named Sob Chai.

After Jules’ death Sob Chai appeared to be the son of Marisa and her Thai lover,

Anuphong Sutthani. During his life in Thailand, Jules telephoned his mother every week

and came to the Netherlands two or three times a year, often with his entire family.

Murdered

The year before he was murdered his mother paid him a visit in Thailand with some other

family members. We all had the impression that he was happy there.

In the last months before his death he was full of plans.

He was very busy with a new business company and he was just completing the construction

of a new villa in Banglamung, near Pattaya.

Unfortunately, his love of Thailand proved to be fatal to him.