Persbericht, 8 november 2006, familie Odekerken, Vught.

 

‘Getuigenverklaringen inzake moord Jules Odekerken doorslaggevend’

 

Vught/Bangkok/Pattaya-  Een aantal familieleden heeft samen met Tweede Kamer lid  Hilbrand Nawijn en woordvoerder Bart Bakker de eerste inhoudelijke zitting inzake de moord op Jules Odekerken bijgewoond. De zitting vond plaats in het gerechtsgebouw in Pattaya.

 

Bij de Nederlandse ambassade te Bangkok vond vooraf de zitting een rondetafel- bijeenkomst plaats met  onder meer ambassadeur Pieter Marres. De eindconclusie van dit onderhoud was dat er sprake is van een wederzijdse tevredenheid over de samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ambassade in Bangkok, Tweede Kamerlid Hilbrand Nawijn en de familie Odekerken. In de ambassadeurswoning volgde een informele lunch, waarbij ook de vrouw van de ambassadeur aanwezig was.

 

Confrontatie

 

In het gerechtgebouw volgde een opvallende ontmoeting. De familieleden zaten op nog geen meter van de moordenaars. Eén van de verdachten werd met een ijzeren ketting om zijn voeten in het zaaltje binnengeleid. Naast hem zat de andere verdachte c.q. moordenaar. Hij loopt echter nog op borgtocht vrij rond. “Ik heb een helder beeld gekregen op welke wijze en door wie Jules Odekerken om het leven is gebracht. Het is op beestachtige wijze gebeurd”, zegt Hilbrand Nawijn. “Er zijn twee kroongetuigen. Het rechtssysteem in Thailand vindt zijn oorsprong in het Angel-Saksische rechtssysteem. Alle getuigen worden opgeroepen om voor de rechter hun verklaringen af te leggen. Het Openbaar Ministerie en de advocaat van het slachtoffer moeten zorgen voor zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Uiteraard spelen de verklaringen van de ooggetuigen een bepalende rol”.

 

Getuigenverklaringen.

 

De komende dagen zal een aantal getuigenverklaringen door de rechter worden afgenomen. Tevens worden enkele personen door de rechter ondervraagd, die zullen verklaren, dat Anupong met Marisa op de dag voor de moord in een hotel te Pattaya hebben verbleven. Hij was niet in het Zuiden van Thailand zoals hij eerder verklaarde. Op 12 maart 2007 wordt Marisa, de vrouw van de vermoorde Jules Odekerken, opgeroepen om een verklaring voor de rechter af te leggen. Haar minnaar Anupong, één van de moordenaars, hoort deze week of hij alsnog in detentie wordt geplaatst door opheffing van zijn borgtocht. Op 26 maart 2007 worden de kroongetuigen gehoord door de rechter.

 

Straf

 

“We gaan stevig door”, aldus de strijdvaardige familie. “De confrontatie met de moordenaars op onze broer was heftig. Wij als familie zullen niet rusten totdat daders van de moord op mijn broer hun gerechtvaardigde straf zullen hebben gekregen”.

Mr Hilbrand Nawijn zal ook in de komende maanden van de familie als belangenbehartiger optreden. Nadere informatie over de zaak is ook te vinden op de website www.julesodekerken.nl

 

Noot voor de redactie

-----------------------------

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met Bart Bakker, woordvoerder van de familie Odekerken, bereikbaar via 06- 51 977 133. De familie stelt er prijs op als media geen rechtstreeks contact met hen zoekt, maar de contacten via Bart Bakker laten verlopen.