Aangezien de rechtszitting in Thailand al ruim 6 maanden “stil” ligt en eerst aanvang oktober 2006 zijn vervolg zal krijgen, heeft de familie de afgelopen maanden veelvuldig overleg gevoerd met deskundigen onder meer op het gebied van het Thaise strafrecht en de procedurele kenmerken van de lopende rechtszitting.

 

Onze advocaat in Thailand, Mr. Ratpratan Tulatorn, is druk doende aanvullend bewijs tegen de twee verdachten te vergaren en steeds meer worden onze vermoedens bevestigd, dat de vrouw van Jules deelgenote is geweest van het complot om Jules om het leven te brengen.

 

De medewerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Ambassade te Bangkok, Thailand, ervaren wij als zeer constructief en menselijk door hun uiting van persoonlijke betrokkenheid.

 

Mr. Hilbrand Nawijn en zijn persvoorlichter, de heer Bart Bakker, getuigen van een warme en daadkrachtige betrokkenheid zowel in woorden als in daden en de humoristische noten, die veelal gekraakt worden, versterken alleen maar meer onze onderlinge band en uiteindelijke doelstelling: “het recht moet zijn loop krijgen!”.

 

Middels een persoonlijk schrijven hebben wij het hoofd van de Crime Suppression Division te Bangkok, Mr. Major-General Winai Thongsong, op de hoogte gesteld van onze bevindingen uit ons eigen onderzoek in deze zaak.

Major-General Winai Thongsong, met wie wij een persoonlijk onderhoud hebben gehad op zijn kantoor in Bangkok, heeft ons verzekerd dat in Thailand de schuldigen aan deze moord niet ongestraft zullen kunnen wegkomen.

 

Op korte termijn zal onze ambassadeur te Thailand, de heer Pieter Marres, een persoonlijk onderhoud in deze hebben met Major-General Winai Thongsong.

 

Een aanvraag tot een persoonlijk onderhoud met de nieuwe Thaise ambassadeur in Nederland, Mevrouw Suchitra Hiranprueck, is onderweg en graag wisselen wij dan nader van gedachten met de nieuwe ambassadeur.

 

In het kader van het jubileum van de Thaise Koning Bhumibol zullen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander en zijn echtgenote Prinses Maxima ons Koningshuis en onze Staat der Nederlanden als persoonlijke gasten en vrienden van het Thaise Koninklijke Paar bij de festiviteiten in Thailand aanwezig zijn.

Wij allen wensen graag, dat op enig moment de naam van Jules de Koninklijke Nederlandse en Thaise gedachten aan elkaar verbindt!

 

Fijn dat er zoveel mensen zijn, die samen met ons de strijd zijn aangegaan; de vrienden van Jules, de oude vrienden van ons, maar zeker ook de nieuwe vrienden van ons, die wij door deze tragedie in eerste instantie zakelijk hebben leren kennen, maar die wij inmiddels een warm hart toedragen.

 

Dat Jules op deze wijze aan ons allen is ontvallen door toedoen van satanische onmensen is te bizar om te begrijpen, en heeft ons allen voor het leven getekend.

 

Maar wij gaan voor Jules door met onze strijd en gesteund door jullie; bedankt!

De familie Odekerken