Kamervragen over de strafzaak inzake de moord op Ir. Jules Odekerken

 

‘Verheugd over steun uit de landelijke politiek’

 

Vught/Den Haag- De Tweede Kamer leden Fred Teeven en Hans van Baalen van de VVD-fractie hebben over de strafzaak inzake de moord op Ir. Jules Odekerken Kamervragen gesteld aan de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken.

 

“De familie Odekerken is verheugd over de steun vanuit de landelijke politiek”, zegt Bart Bakker, die optreedt als woordvoerder van de familie. “Op woensdag 7 november om 10.00 uur zal de rechter van het Pattaya Court in Thailand uitspraak doen richting de verdachten inzake de moord op Ir. Jules Odekerken, die plaatsvond op 17 november 2003 voor zijn huis in Pattaya. We hopen dat het recht na al die jaren zal zegevieren en de daders voor deze moord hun straf krijgen die ze verdienen”.

 

De Kamervragen luidden als volgt:

 

Vragen van de leden Teeven en Van Baalen (VVD) aan de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken over de strafzaak inzake de moord op Ir. Jules Odekerken

 

1.          

Bent U bekend met de moord op de Nederlander Jules Odekerken op 17 november 2003 in Pattaya (Thailand), in het kader van welke strafzaak de rechtbank in Pattaya op 7 november a.s. uitspraak zal doen? Zo neen, dan verwijs ik naar de website www.julesodekerken.nl, die door de nabestaanden van commentaar is voorzien.

 

2.          

Bent U, via de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in Thailand, bekend met het feit dat er sterke aanwijzingen zijn dat de voor deze moord (mogelijk) verantwoordelijke personen trachten de onafhankelijke Thaise rechtsgang te beïnvloeden, zodat die personen hun straf zouden kunnen ontlopen?

 

3.          

Bent U bereid er bij de Thaise regering op aan te dringen dat de onafhankelijke rechtsgang zijn verloop kan hebben, zonder dat druk wordt uitgeoefend op hen die de uitspraak moeten bepalen?

 

4.          

Bent U bekend met het feit dat ongeveer een jaar geleden voor de nabestaanden van Jules Odekerken een dreigende situatie is ontstaan, omdat de mogelijke opdrachtgever(s) van deze moord op borgtocht zijn vrijgelaten? Bent U bereid de Thaise autoriteiten te verzoeken bescherming te verlenen aan de nabestaanden van Odekerken, zodat zij ongehinderd de rechtszitting van 7 november a.s. kunnen bijwonen?

 

5.          

Is het de bedoeling dat vertegenwoordigers van de Nederlandse Ambassade de rechtszitting op 7 november bijwonen? Zo neen, wat is daarvan de reden?

 

6.          

Is de Minister van Buitenlandse Zaken bereid de Thaise Ambassadeur in Den Haag om opheldering te vragen met betrekking tot de beïnvloeding van de rechtsgang? Zo neen, waarom niet?

 

7.          

Bent U van mening dat juist in het kader van de aandacht voor slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers de energie van diplomatieke vertegenwoordigers van Nederland allereerst zou moeten uitgaan naar die (nabestaanden van) slachtoffers en niet naar reeds veroordeelde daders van strafbare feiten?