Het recht moet zijn loop hebben.......Hier heeft Jules recht op.......

Op 18 november 2003 werden familieleden ’s-ochtends gebeld door het Ministerie

van Buitenlandse Zaken met de mededeling, dat Jules dood was gevonden op een

vuilstortplaats in Banglamung, Thailand.

Uit onderzoek bleek, dat hij een dag eerder, op 17 november was vermoord voor de

poort van zijn villa in Pattaya. Wij hebben direct contact opgenomen met de liaison-

officer van de Nederlandse Ambassade in Bangkok en hij vertelde ons, dat de Thaise

politie al diverse arrestaties had verricht.

Marisa met Massaya

Hoofdverdachten

De broer (Seksan Prommana) en de minnaar (Anupong Sutthani) van Jules zijn Thaise

vrouw Marisa Prommana waren in ieder geval de hoofdverdachten.

Of er verder nog mensen bij betrokken zijn is tot op heden nog steeds onduidelijk.

Wij hebben meteen geprobeerd contact te krijgen met Marisa Prommana, om van

haar te horen wat er precies gebeurd was.

Echter, telefonisch contact werd door haar verbroken en op onze e-mails werd door

haar niet gereageerd. Seksan Prommana heeft meteen bekend Jules te hebben

vermoord samen met en in opdracht van Anupong Sutthani.

Het motief

Uit getuigenverhoor bleek dat er de middag voor de moord een geheime ontmoeting

plaats heeft gevonden tussen de verdachten en Marisa Prommana.

Het motief voor de moord op Jules was om zijn geld en zijn bezittingen in handen te

krijgen. Op basis van zijn bekentenis is Seksan Prommana gevangen gezet. Seksan

Prommana zat tot enige tijd voor de moord op Jules nog in de gevangenis wegens moord,

maar is vrijgekocht door zijn zus Marisa.

Borgtocht vrijgelaten

Omdat de minnaar Anupong Sutthani volhoudt onschuldig te zijn, is hij na korte tijd weer op

borgtocht vrijgelaten.

Anupong Sutthani is burgemeester van een plaatsje in Zuid-Thailand en heeft invloedrijke

politieke vrienden.

Eind januari 2004, twee maanden na de moord op Jules heeft de politie het onderzoek

gesloten. Veel aanknopingspunten zijn niet onderzocht en onduidelijkheden niet opgehelderd.

Wat heeft de Nederlandse overheid voor Jules gedaan?

Bewijsmateriaal verdwenen

Nu, twee jaar later, blijkt zelfs dat reeds vergaard bewijsmateriaal uit het politiedossier is

verdwenen. Het proces is op 27 maart 2004 van start gegaan en is na enkele zittingen

verdaagd tot 2 oktober 2006 (!).

Onze Thaise advocaat heeft bij de CSD (de Crime Suppression Division = tak van de

Thaise politie) in Thailand gepleit voor heropening van het onderzoek en hoopt, dat in de nu

komende tijd meer duidelijkheid gaat komen. Wij willen graag weten wie Jules hebben vermoord

en waarom en boven alles willen wij dat er recht wordt gedaan.

Nawijn

Hilbrand Nawijn, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zal de druk op het Ministerie

van Buitenlandse Zaken verhogen. Hij was de belangenbehartiger van de familie.

Het kabinet Balkenende- I met rechts op de bovenste rij

minister Hilbrand Nawijn.

English version

In the morning of 18 November 2003 we received a telephone-call from the Ministry of Foreign

Affairs with the information that Jules had been found dead on a refuse dump in Banglamung,

Thailand.

Investigations proved that he had been murdered at the entrance of his mansion in Pattaya,

the day before, on 17 November. We immediately contacted the liaison officer of the Dutch

Embassy in Bangkok and he told us that the Thai police had already made several arrests.

Secret lover

Jules was married to Marisa Prommana from Thailand. Her brother, Seksan Prommana and

her secret lover Anupong Sutthani were definitely prime suspects. It still is not clear right now

whether there are other people involved. We tried to contact Marisa Prommana to hear from her

what exactly had taken place.

However, the telephone was immediately disconnected and we received no answers to our

e-mails. Directly after his arrest, Seksan Prommana confessed to have killed Jules together with

and at the instigation of Anupong Sutthani. Evidence from witnesses showed that a secret meeting

had been held in the afternoon of Nov. 16th.  between the suspects and Marisa Prommana.

Motive to kill

The motive to kill Jules was that they were after his money and possessions. Because of his

confession Seksan Prommana was put in prison.

Seksan had been in prison not too long before Jules was murdered for another murder-case,

but was bought free by his sister, Marisa about September 2003.

Because Marisa's lover, Anupong Sutthani, maintains to be innocent, he was released on bail

shortly after his arrest. Awaiting the end of the trial this man still runs free every day.

Anupong Sutthani is mayor of a small town in Southern Thailand and has a lot of influential political

friends who protect him and who are his guarantees.

The police closed the investigations.

By the end of January 2004, two months after Jules had been murdered, the police closed the

investigations. Many aspects, details and clues have not been examined and remain unclear.

Now, two years later, it has even become clear that police evidence has disappeared from the files.

The trial started on 27 March 2004 and was adjourned after several court-sessions to 2 October 2006(!).

Our Thai lawyer has pleaded with the CSD (the Crime Suppression Department) to re-open the

investigations and hopes that more things will be clarified in the near future.

We are very anxious to know who killed Jules and that justice will be done.  

Dutch parliament

Mister Hilbrand Nawijn, member of the Dutch Parliament, is going to support the family and started an action

to the Ministry of Foreign Affairs. His pressofficer Bart Bakker is the spokesman of the family.