VERSLAG THAILANDREIS 25 t/m 27 oktober 2010

 

 

Op maandag 25 oktober 2010 is de familie Odekerken aangekomen in Pattaya.

Aan het einde van de middag heeft de familie in hun hotel de heer Peter van Zanten ontmoet, die de zitting in het Marisa Prommana-proces van dinsdag 26 oktober namens de Nederlandse Ambassade te Bangkok zou bijwonen.

De heer van Zanten gaf aan, dat hij niet volledig op de hoogte was van de zaak van Jules Odekerken. Hij is werkzaam op de Economische Afdeling van de Ambassade, woont al 30 jaar in Thailand en spreekt vloeiend Thais.

Vanuit zijn functie heeft hij in het verleden vele malen met Jules Odekerken contact gehad en hij gaf hoog op van hem.

De heer van Zanten verbleef die avond en nacht in hetzelfde hotel als de familie, en gezamenlijk hebben zij die avond genoeglijk gedineerd en de zaak doorgesproken.

De volgende ochtend is de heer van Zanten samen met 8 personen van de familie waaronder Jules’ moeder onder politiebegeleiding naar The Pattaya Provincial Court gereden, waar zij om 09.00 uur verwacht werden.

Tussen 09.00 en 10.00 uur heerste er veel onduidelijkheid.

De openbare aanklager bleek vervangen te zijn en weinig van de zaak van Jules af te weten (dit verklaart waarom advocaat Ratpratan van de familie Odekerken in de weken voorafgaande aan het proces geen contact kon krijgen met de oorspronkelijke openbare aanklager).

Het was nog onduidelijk of Marisa wel op zou komen dagen en de zitting daardoor überhaupt door kon gaan.

Tegen 10.00 uur stapte Marisa de rechtszaal binnen vergezeld door het voormalige kindermeisje Na.

Zodra ze de familie in het vizier kreeg, wendde Marisa haar gezicht af en de rest van de zitting heeft ze alle oogcontact met de familie vermeden.

Ze bleef naar beneden kijken en verborg haar gezicht af en toe in een zakdoek.

Zamira moest in de getuigenbank de eed afleggen en werd respectievelijk ondervraagd door de openbare aanklager, een compagnon van advocaat  Ratpratan (de advocaat van de familie Odekerken), een van de advocaten van Marisa en hierna nogmaals door de openbare aanklager en de compagnon van advocaat Ratpratan.

Zamira heeft in het begin algemene vragen moeten beantwoorden, zoals haar naam, woonplaats, relatie tot Jules en Marisa en dat zij Jules’ moeder in de rechtszaal vertegenwoordigde.

Zamira had thuis een foto-album samengesteld met diverse foto’s waaruit blijkt, dat  Marisa helemaal in de familie Odekerken was opgenomen.

De rechter (een jonge vrouw die regelmatig naar Jules’ moeder keek) nam dit boek zeer geïnteresseerd in ontvangst en heeft er gedurende de zitting regelmatig in gebladerd.

Het foto-album is door de rechter opgenomen in het dossier.

De advocaat van Marisa ondervroeg Zamira uitvoerig over de beweegredenen van Jules’ moeder om dit proces samen met de openbare aanklager op te starten. Hij insinueerde meerdere keren, dat het de familie Odekerken om de erfenis van Jules zou gaan.

Zamira liet zich hierdoor niet van de wijs brengen, en verklaarde:

Het tweede punt waarop de advocaat van Marisa bij Zamira bleef doorvragen, was wie de initiator van dit proces was: advocaat Ratpratan Tulatorn of de familie Odekerken?

Zamira wees hierop naar haar moeder en antwoordde, dat het Jules’ moeder Anna Arnold Bik is geweest die het proces samen met de openbare aanklager heeft opgestart.

Rond 12.00 uur werd het verhoor van Zamira beëindigd.

 

Gedurende de ochtendzitting zijn er voortdurend 3 politie-agenten in de rechtszaal aanwezig geweest.

Onder begeleiding van een politie-auto en 4 motoragenten is de familie Odekerken terug naar haar hotel gegaan voor een snelle lunch.

 

Om 13.30 uur diezelfde middag is een kleinere delegatie van de familie Odekerken teruggekeerd naar de rechtszaal waar de buurman van Jules, de heer Praphan, zijn getuigenis heeft gedaan.

Zijn verklaring komt erop neer, dat hij de auto van Marisa ten tijde van de moord (hij is ooggetuige geweest van de moord op Jules) thuis heeft zien staan.

De heer Praphan, een man van eenvoudige komaf, werd duidelijk geïntimideerd door de advocaat van Marisa, die hem op zeer luide toon ondervroeg.

 

Aan het eind van de dag is de familie Odekerken afgereisd naar Bangkok.

De volgende dag zijn zij ontvangen door Ambassadeur Tjaco van den Hout en de heer Peter van Zanten op de Nederlandse Ambassade en hebben zij de gebeurtenissen geëvalueerd.

 

De familie Odekerken heeft een goed gevoel over de rechtszitting van 26 oktober en deze mening wordt door advocaat Ratpratan gedeeld.

Woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 2010 waren ook zittingsdagen waarop nog diverse getuigen van beide kanten zijn gehoord.

De familie Odekerken is hierbij niet aanwezig geweest.

 

Op 29 november 2010 zullen het voormalige kindermeisje Na en een vriendin van Marisa moeten getuigen.

Advocaat Ratpratan verwacht dat de rechter na deze zitting een datum zal vastleggen waarop de einduitspraak zal plaatsvinden.

Hij hoopt met de familie Odekerken dat de zaak eind dit jaar afgerond zal worden en dat het recht zal zegevieren.